DREZYNY RĘCZNE I ROWEROWE RODEM Z PIŁY

Nasza firma INTERLOK produkuje drezyny ręczne oraz rowerowe według historycznych pruskich wzorców i własnych poprawek modernizacyjnych na różne prześwity toru. W zalezności od zamówień klienta, drezyna wyposażona jest w siedzenia albo ławy w ramce drewnianej lub metalowej. Powierzchnia siedzeniowa jest drewniana. Siedzenia mogą być na stałe przemocowane do podłogi albo też ruchome ( do wyjmowania z podstawki). Nasze 2 zdjęcia pokazują dwie wersje na tor wąski.

s = 600-750mm s = 1000-1435mm
l = 2600 l = 2600
lą = 1030 lą = 1200(1030)
b = 1350 b = 1720
h = 1350 h = 1500
hą = 550 hą = 640
Ř = 450 Ř = 450

Następne zdjęcia to wersje normalnotorowe - po lewej dla Towarzystwa PÄNGELANTON w Münster/Westfalia, po prawej wersja ulepszona dla INDUSTRIEMUSEUM CHEMNITZ, gdzie tylko w ciągu pierwszych dni po jej dostawie jeździło drezyną około 10.000 gości!

Inne prześwity na zapytanie.
DREZYNY INTERLOK-u W KINIE, W TELEWIZJI ORAZ NA WYSPIE RUGIA

We wrześniu 2005r. niemiecka stacja telewizijna PRO 7 emitowała w magazynie popularno-naukowym GALILEO program na temat DREZYN. Na prośbę redakcji, przedstawiciele INTERLOK-u przebrali się w mundury niemieckich kolejarzy, jezdzili polską drezyną i udostepnili plany konstrukcyjne oraz podzespoły drezyny, która została zbudowana na tor szerokości 750 mm dla kolejki na niemieckiej wyspie Rugia. Nowo zbudowana drezyna o numerze fabrycznym D-K 010 została we wrześniu dostarczona do kolejki RüKB. Najnowsze wyroby to drezyny o numerach D-K 011 (na 1435mm) dla Muzeum Przemysłu w Chemnitz/Niemcy oraz D-K 012 (na 600mm) dla kolejki ogrodowej w Szwajcarii. Już w lutym 2005r., drezyna ręczna D 001 produkcji pilskiej była gwiazdą filmową we filmie kinowym "Stella und der Stern des Orients" (Stella i gwiazda orientu). Film ten będzie się okazać na ekranach kin niemieckich wniosną 2007r.

Z lewa: Drezyna INTERLOK-u we filmie kinowym - "Pan Drais" wynalazcą drezyny dla TV Pro 7 - Współpracownicy INTERLOK-u z polską drezyną na planie filmowym TV Pro 7 na kolejce parkowej Berlin-Wuhlheide - jazda próbna na terenie dworcowym kolejki RüKB w PUTBUS. (4 zdjęcia: H.Schmidtendorf)

W SZWAJCARII, DREZYNA NASZA jest atrakcją szkółki pana JUCHLERA (po prawiej stronie). W trakcie festynów przeprowadza się dla dzieci jazdy na prędkość - ku radości dostojnych gości w regionalnych strojach. (Wszystkie fotografie drezyny w szkółce: COPYRIGHT TOBIAS JUCHLER)

Nasze plakietki producenckie: Po lewiej Nr 1, po prawiej przykład aktualnej produkcji - plakietka Nr 10.

Nasz najnowszy projekt - drezyna rowerowa dla 5-iu osób.

>>> POWRÓT